Privacyverklaring

De exploitant van deze pagina’s neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgerelateerde gegevens vertrouwelijk en conform de wettelijke regels inzake gegevensbescherming.
Het gebruik van onze website is over het algemeen zonder verstrekking van persoonsgerelateerde gegevens mogelijk. Voor zover op onze pagina’s persoonsgerelateerde gegevens worden verzameld (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen), vindt dit, voor zover mogelijk, altijd plaats op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet doorgegeven aan derden.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bijv. tijdens communicatie via e-mail) kan leiden tot beveiligingslekken. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Cookies

De internetpagina’s gebruiken deels zogenaamde cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevat geen virussen. Cookies dienen ertoe ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en die uw browser opslaat.
De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde ‘sessie-cookies’. Ze worden na afloop van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven opgeslagen op uw eindapparaat, tot u ze wist. Deze cookies maken het voor ons mogelijk uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen.
U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in afzonderlijke gevallen toestaat, het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit alsook het automatisch wissen van de cookies bij het sluiten van de browser activeert. Bij de deactivering van cookies kan de werking van deze website beperkt zijn.

Privacyverklaring voor het gebruik van Facebook-plug-ins (like-button)

Op sommige van onze pagina’s zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook, aanbieder Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, geïntegreerd. De Facebook-plug-ins herkent u aan het Facebook-logo of de ‘Like-button’ (‘Vind ik leuk’). Een overzicht via de Facebook-plug-ins vindt u hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Wanneer u onze pagina’s bezoekt, wordt door op de button te klikken door de plug-in een directe verbinding gelegd tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt daardoor de informatie dat u met uw IP-adres onze pagina hebt bezocht. Wanneer u de Facebook ‘Like-button’ aanklikt terwijl u met uw Facebook-account bent ingelogd, kunt u de inhoud van onze pagina’s naar uw Facebook-profiel linken. Daardoor kan Facebook het bezoek aan onze pagina’s aan uw gebruikersaccount koppelen. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis van de inhoud van de verstrekte gegevens alsook het gebruik ervan door Facebook ontvangen. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook op http://de-de.facebook.com/policy.php.
Wanneer u niet wenst dat Facebook het bezoek aan onze pagina’s kan koppelen aan uw Facebook-gebruikersaccount, dient u uit te loggen uit uw Facebook-gebruikersaccount.

Contactformulier

Wanneer u ons via het contactformulier aanvragen doet toekomen, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de door u daar aangegeven contactgegevens voor de bewerking van de aanvraag en voor het geval van vervolgvragen bij ons opgeslagen. We geven deze informatie niet door zonder uw toestemming.

Informatie, wissen, blokkeren

U hebt op elk moment het recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen persoonsgerelateerde gegevens, de herkomst en ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking alsook een recht op correctie, blokkering of wissen van deze gegevens. Hierover alsook voor overige vragen over het onderwerp persoonsgerelateerde gegevens kunt u op elk moment via het in het colofon aangegeven adres contact met ons opnemen.

Server-log-files

De provider van de pagina’s verzamelt en slaat informatie automatisch op in zogenaamde server log files, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

  • Browsertype / Browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de computer die verbinding maakt
  • Tijd van de serveraanvraag

Deze gegevens zijn niet te koppelen aan bepaalde personen. Het samenvoegen van deze gegevens met andere gegevensbronnen wordt niet uitgevoerd. Wij behouden ons het recht voor, deze gegevens achteraf te controleren, wanneer ons concrete aanwijzingen voor onwettig gebruik bekend worden.

Ongewenste reclamemails

Het gebruik van in het kader van de colofonverplichting bekendgemaakte contactgegevens voor het toezenden van niet nadrukkelijk aangevraagd(e) reclame en informatiemateriaal wordt hiermee weersproken. De exploitanten van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk gerechtelijke stappen voor in het geval van een ongevraagde toezending van reclamemateriaal, bijvoorbeeld door spam-e-mails.